Vassklippning

Vi utför klippning och röjning av vass och andra vattenväxter både i vatten och på land.
Vi vassröjer med vår miljöklassade(Euro 3) Truxor dm 5000, ett verktygsbärande amfibiefordon.
Modellen är idealisk för vassklippning och uppsamling av vattenväxter och är utrustad med ett hydrauluttag för drift av klippverktyg.

Bästa tiden för klippning av vass och vattenväxter

Klippning av vass och vattenväxter bör göras under dess växtperiod för att få bäst effekt.

Bäst är under juni, juli, augusti samt september. Innan näringen går tillbaka till dess rötter för att ackumuleras till kommande säsong.

När vassen klipps förhindras eller ”stryps” syretillförseln genom den ihåliga stammen ner till vassens rötter, som ofta växer i syrefattiga miljöer.

Det är därför viktigt att klippa vassen så fort stråna bryter vattenytan.

Dessutom är det bra för miljön
Genom att klippa vass skapas bättre livsmiljöer och miljöförhållanden i vattnet och på bottnarna som i sin tur ökar värdet för alla oss som nyttjar området, såväl till lands som till sjöss.

Den klippta vassen ska inte ligga kvar i vattnet eftersom den då ger näring och påskyndar växtligheten av den kvarvarande vassen.
Vi samlar alltid ihop vassen och lägger upp den på önskad plats runt vattnet. Där fraktas den enkelt vidare.
Uppsamling av vass tar ungefär dubbelt så lång tid som klippningen.
Om ni önskar så ordnar vi med bortforsling av vassen.

För bästa effekt klipper man vassen 2 gånger per säsong, 3 år i rad. När vassen väl är utrotad så varar det vanligtvis upptill 7 -10 år.

Vi vänder oss till Företag, Kommuner, Föreningar och Privatpersoner. Vi klipper vass runt om i hela mellan Sverige med utgångspunkter Alunda, Uppsala samt Rättvik i Dalarna.  Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad eller om du undrar över något.